Informacja o prywatności

Niniejsza Globalna Polityka Prywatności ("Polityka") opisuje, w jaki sposób Bikinilista, spółka z siedzibą we Milano, Włochy, i/lub jej podmioty stowarzyszone ("bkn"), każda w charakterze administratora danych, przetwarzają dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów w celu zapewnienia Państwu jak najlepszej obsługi.

Bikinilista i/lub właściwa lokalna spółka bkn (dalej "my", "nasz" lub "nas") gromadzi, przechowuje, przetwarza, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe użytkownika w sposób opisany w niniejszej polityce, w związku z korzystaniem przez użytkownika ze stron internetowych i aplikacji bkn, korzystaniem przez użytkownika z naszych "Produktów połączonych" (jeśli istnieją) lub stron mediów społecznościowych w danym kraju lub regionie.

1. JAKIE RODZAJE INFORMACJI OSOBOWYCH ZBIERAMY?

Dla celów opisanych w niniejszej polityce, bkn może gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

a) dane identyfikacyjne i informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), jeśli je podasz, na przykład podczas tworzenia konta online lub uczestniczenia w wydarzeniu lub dokonywania zakupu, lub dane identyfikacyjne niezbędne do złożenia wniosku o zwrot podatku VAT.

b) Informacje dotyczące płatności: na przykład dane karty kredytowej, numery kont bankowych, dane konta PayPal lub inne dane dotyczące płatności, które musisz podać, aby otrzymać zamówione u nas produkty lub usługi.

c) Informacje demograficzne, takie jak płeć i data urodzenia.

d) swój głos, gdy dzwonisz do działu obsługi klienta bkn, ponieważ rozmowa telefoniczna może być nagrywana.

e) preferencje i zainteresowania, którymi dzielisz się z nami w trakcie swoich uprzywilejowanych kontaktów lub spotkań z naszymi menedżerami ds. relacji (może to obejmować Twoje preferencje w odniesieniu do naszych kolekcji lub innych marek luksusowych, Twój rozmiar odzieży, Twój styl życia lub podstawowe informacje o Twoim środowisku rodzinnym).

f) Informacje dotyczące ewentualnych negatywnych skutków stosowania naszych produktów kosmetycznych, którymi mogą być dane dotyczące zdrowia.

g) informacje, które publicznie zamieszczasz lub przekazujesz w naszych sieciach społecznościowych lub na naszych stronach internetowych, na przykład w przypadku recenzji produktów.

h) Informacje o Twoich zakupach online i w sklepie. Może to obejmować produkty, które zostały zakupione i ich ceny.

i) Kiedy korzystasz z naszych stron internetowych, możemy zbierać informacje o używanej przez Ciebie przeglądarce i Twoim zachowaniu podczas przeglądania.

j) Kiedy korzystasz z naszej aplikacji mobilnej, możemy zbierać Twoją lokalizację GPS tam, gdzie to konieczne, pod warunkiem uzyskania Twojej zgody. Możemy również śledzić, jak często korzystasz z aplikacji i gdzie ją pobrałeś. Możemy zbierać informacje na temat używanej przez Ciebie przeglądarki i Twojego zachowania podczas przeglądania stron.

k) Podczas korzystania z naszych Produktów połączonych możemy gromadzić informacje o korzystaniu przez Państwa z tych produktów (na przykład, z jakich funkcji naszych produktów korzystają Państwo najczęściej lub informacje o poziomie naładowania baterii), a także dane geograficzne, w zakresie niezbędnym do świadczenia Państwu żądanej usługi.

l) W zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszym dokumencie, możemy również gromadzić informacje zamieszczane na stronach internetowych osób trzecich lub w sieciach społecznościowych na temat produktów i usług bkn.

Państwa dane osobowe są przekazywane bezpośrednio przez Państwa (np. podczas tworzenia konta na jednej z naszych stron internetowych / za pośrednictwem jednej z naszych aplikacji, dokonywania zakupu lub kontaktowania się w inny sposób z naszym działem obsługi klienta bkn) lub pasywnie przez Państwa (np. poprzez wykorzystanie narzędzi śledzących, takich jak pliki cookie przeglądarki) lub gromadzone od osób trzecich (np. za pośrednictwem sieci społecznościowych).

Jeśli użytkownik nie poda nam swoich danych osobowych, gdy zostanie o to poproszony w celu wykonania umowy lub gdy jest to wymagane przez prawo, nie będzie mógł otrzymać zamówionych produktów lub usług i nie będzie mógł zarejestrować się na naszych stronach internetowych, w naszych aplikacjach lub w innych mediach.

2. W JAKI SPOSÓB UŻYWAMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Używamy informacji opisanych powyżej do celów określonych w niniejszej polityce w momencie ich gromadzenia lub w późniejszym czasie:

a) Aby poprawić nasze zrozumienie Twoich zainteresowań i obaw oraz Twojego korzystania z naszych produktów: Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu optymalizacji naszych stron internetowych, aplikacji oraz produktów/usług. Możemy korzystać z informacji o użytkowniku, aby lepiej dostosować jego doświadczenia z nami i dostosować nasze działania marketingowe do jego potrzeb i zainteresowań, ponieważ uważamy, że jest to również w naszym uzasadnionym interesie, aby lepiej służyć użytkownikowi i reagować na jego potrzeby (art. 6, 1, f, GDPR).

b) W celu świadczenia naszych Usług Podłączonych, przetwarzania zamówień od Użytkownika, obsługi zapytań lub odpowiedzi na pytania Użytkownika oraz zarządzania skargami: Na przykład, używamy informacji o Użytkowniku do przetwarzania zamówień i dostarczania produktów. Możemy również wykorzystywać informacje o użytkowniku do wysyłania mu informacji, o które prosi, lub do komunikowania się z nim na temat jego konta lub naszych relacji biznesowych. Możemy kontaktować się z Państwem w sprawie zmian na stronie internetowej lub aktualizacji usług. Możemy również kontaktować się z Państwem w sprawie opinii, niniejszych zasad lub warunków korzystania z witryn internetowych. W tym przypadku, Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy, która istnieje między Tobą a nami (art. 6, 1, b GDPR). Jeśli zadzwonią Państwo do działu obsługi klienta bkn i będziemy nagrywać rozmowę telefoniczną, nastąpi to wyłącznie za Państwa zgodą.

c) Dla celów bezpieczeństwa: Możemy wykorzystywać informacje w celu ochrony naszej firmy, naszych klientów, naszych partnerów i naszych stron internetowych lub aplikacji przed oszustwami, kradzieżą lub wszelkimi wykroczeniami, które mogłyby wpłynąć na naszą działalność, ponieważ w naszym uzasadnionym interesie leży zapewnienie bezpieczeństwa naszej działalności biznesowej online i offline (art. 6, 1, f, GDPR).

d) Aby zarządzać ewentualnymi negatywnymi skutkami naszych produktów kosmetycznych zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi jako producentów kosmetyków (art. 6, 1, c, GDPR).

e) W celu przeciwdziałania podróbkom i zwalczania nielegalnych kanałów dystrybucji produktów bkn, które naruszają Ogólne Warunki Sprzedaży bkn i sieć dystrybucji selektywnej bkn (w szczególności poprzez monitorowanie ilości zakupionych produktów i częstotliwości zakupów produktów), ponieważ w naszym uzasadnionym interesie leży ochrona przed podróbkami online i zabezpieczenie naszej sieci dystrybucji (art. 6, 1, f, GDPR).

f) Do celów marketingowych: Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do kontaktowania się z nim, w razie potrzeby pod warunkiem uzyskania jego zgody, w sprawie nowych produktów i ofert specjalnych, które naszym zdaniem mogą go zainteresować (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR).

g) Do celów analitycznych: Możemy wykorzystać Twoje dane do analizy reputacji online bkn lub naszych produktów oraz do oceny skuteczności naszych kampanii online lub offline lub wydarzeń, ponieważ jest to nasz uzasadniony interes, aby utrzymać wizerunek bkn i zoptymalizować nasze kampanie marketingowe (art. 6, 1, f, GDPR).

h) Inne cele: Używamy informacji do prowadzenia rejestrów transakcji i innych rejestrów biznesowych dla celów prawnych, administracyjnych i audytu. Używamy również informacji w celu spełnienia wymogów prawnych, ubezpieczeniowych i związanych z przetwarzaniem danych (art. 6, 1, c, GDPR).

3. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Nie ujawniamy ani w inny sposób nie udostępniamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników, z wyjątkiem

a) Z naszą firmą macierzystą i naszymi filiami w ramach grupy firm Bikinilista: Tylko upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków będą mieli dostęp do informacji w celu przeprowadzenia wewnętrznych audytów, rozliczeń lub administracji oraz w celu zapewnienia Państwu takiego samego poziomu usług na całym świecie.

b) usługodawców i agentów, którzy wykonują usługi w naszym imieniu: Na przykład, dzielimy się informacjami z dostawcami, którzy wysyłają wiadomości e-mail w naszym imieniu. Możemy również udostępniać dane osobowe dostawcom usług, którzy pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej.

c) z bankami i innymi dostawcami usług płatności online.

d) Nasi partnerzy biznesowi - pod warunkiem uzyskania Państwa zgody: Na przykład, dzielimy się informacjami z osobami trzecimi, które są współsponsorami wydarzenia lub promocji z nami.

e) strony trzecie - w kontekście restrukturyzacji lub reorganizacji działalności (w tym rozwiązania lub likwidacji): obejmuje to fuzję całości lub części naszej działalności oraz przeniesienie, cesję lub sprzedaż aktywów.

f) Jeśli jesteśmy do tego zobowiązani, aby przestrzegać obowiązującego prawa, stosować się do nakazu sądowego lub ogólnie odpowiedzieć na wniosek właściwego organu.

4. NARZĘDZIA ŚLEDZENIA I UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES

Możemy zbierać pewne informacje za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych zautomatyzowanych metod. Plik cookie to plik tekstowy, który jest przechowywany w przeznaczonym do tego celu miejscu na dysku twardym urządzenia, na przykład podczas odwiedzania usług online, czytania wiadomości e-mail lub instalowania bądź korzystania z aplikacji mobilnej. Plik cookie umożliwia jego nadawcy identyfikację urządzenia, na którym jest przechowywany przez okres ważności udzielonej zgody, który nie przekracza 13 miesięcy.

Jakich rodzajów plików cookie używamy?

a) Niektóre pliki cookie mogą być funkcjonalnymi plikami cookie, które są używane do zbierania informacji umożliwiających nam ułatwienie przeglądania stron internetowych, na przykład poprzez ustawienie preferencji językowych, przechowywanie loginów lub zapisywanie zawartości koszyka lub listy życzeń.

b) Inne pliki cookie zbierają informacje o Twoim zachowaniu poprzez gromadzenie tzw. adresów URL odsyłających (skąd pochodzą nasi goście, na jakie banery kliknęli i które z nich doprowadziły ich do naszej witryny), przeglądanych stron, czasu odwiedzin na stronach internetowych. Informacje te umożliwiają nam ulepszanie naszych stron internetowych i aplikacji, lepsze zrozumienie preferowanych przez Ciebie produktów i usług oraz oferowanie Ci spersonalizowanych wiadomości i/lub spersonalizowanych treści na naszej stronie internetowej lub w naszych aplikacjach.

c) Możemy również używać plików cookie do analizy internetowej, aby zmierzyć aktywność na stronie internetowej i zidentyfikować obszary stron internetowych, które są najczęściej odwiedzane. W ten sposób poprawiamy widoczność naszych treści.

d) Używamy plików cookie w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji internetowych/zakupów poprzez odcisk palca urządzenia, co pozwala nam zidentyfikować pewne cechy urządzenia użytego do złożenia zamówienia.

e) Nasze strony internetowe lub aplikacje mogą zawierać pliki cookie osób trzecich (dostarczane przez reklamodawców, dostawców usług analitycznych itp.), które umożliwiają im gromadzenie informacji o Twoim doświadczeniu przeglądania stron na Twoich urządzeniach, w tym mierzenie skuteczności naszych kampanii reklamowych na stronach internetowych osób trzecich. Pliki cookie stron trzecich podlegają polityce prywatności tych stron trzecich. Niniejszym informujemy Państwa o celu tych plików cookie oraz o tym, w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać, zgodnie z naszą wiedzą.

f) Na naszej stronie internetowej lub w naszych aplikacjach możemy oferować możliwość udostępniania treści osobom trzecim lub informowania innych osób, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Ma to miejsce np. w przypadku funkcji "Lubię to" i "Udostępnij" w sieciach społecznościowych (Facebook, Twitter itp.).

Sieci społecznościowe, które oferują takie funkcje, mogą zidentyfikować użytkownika, nawet jeśli nie korzysta on z tych funkcji na naszej stronie internetowej. W rzeczywistości, funkcje te pozwalają sieciom społecznościowym śledzić informacje o Twoim zachowaniu podczas przeglądania naszej strony internetowej, gdy Twoje konto sieci społecznościowej jest aktywowane podczas przeglądania naszej strony internetowej.

Nie możemy kontrolować sposobu, w jaki te platformy gromadzą dane osobowe podczas przeglądania naszej strony internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych sieci społecznościowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystują one informacje zebrane za pośrednictwem przycisków (w tym do celów reklamowych). Polityka prywatności powinna zawierać informacje o tym, jak zarządzać ustawieniami na swoim koncie w sieci społecznościowej.

Z wyjątkiem plików cookies funkcjonalnych i bezpieczeństwa, stosowanie plików cookies na urządzeniu zależy od wyboru użytkownika, który może być dowolnie dokonany i zmieniony w dowolnym momencie.

Możesz zarządzać plikami cookie tutaj lub ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała lub odrzucała pliki cookie na Twoim urządzeniu, albo dla wszystkich plików cookie, albo dla każdego pliku cookie z osobna. Wprowadzone ustawienia mogą wpłynąć na wydajność przeglądania stron internetowych, a czasami na możliwość dostępu do niektórych usług wymagających użycia plików cookie.

Dzieje się tak w przypadku, gdy my lub nasi partnerzy handlowi nie jesteśmy już w stanie określić typu przeglądarki, z której korzysta Państwa urządzenie, np. w odniesieniu do języka, ustawień wyświetlania lub kraju czy regionu połączenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za ograniczony dostęp do naszych usług wynikający z uprzedniego usunięcia lub odrzucenia plików cookie przez użytkownika.

Jak zarządzać ustawieniami cookies w przeglądarce?

Każda przeglądarka ma swój własny system zarządzania plikami cookies, który jest opisany w punkcie menu "Pomoc" przeglądarki i gdzie można znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat dokonywania ustawień.

Microsoft Internet Explorer 8.0 i młodsze:
. - W menu "Dodatki", przejdź do "Opcje internetowe"
. - Kliknij na "Prywatność"
. - Wybierz żądany poziom ochrony danych

Mozilla Firefox:
. - Przejdź do przycisku menu, a następnie do "Ustawienia"
. - Kliknij na "Prywatność i bezpieczeństwo"
. - W "Kronice" i "Utwórz według ustawień użytkownika" wybierz żądaną opcję plików cookie

Opera:
. - Przejdź do przycisku menu, a następnie do "Ustawienia"
. - Kliknij na "Prywatność i bezpieczeństwo"
. - Wybierz żądaną opcję

Przeglądarka na Androida:
. - Kliknij na przycisk u góry po prawej stronie
. - Przejdź do "Ustawienia", a następnie "Prywatność i bezpieczeństwo"
. - Wybierz żądaną opcję

Android Dolphin Browser:
. - Przejdź do "Więcej" w menu, a następnie do "Ustawienia"
. - Wybierz "Ustawienia prywatności i bezpieczeństwa"
. - Wybierz żądaną opcję w menu "Cookies".

Safari (iOS):
. - Przejdź do menu "Safari", a następnie do "Preferencje"
. - Przejdź do "Zezwalaj na pliki cookie" pod "Prywatność"
. - Wybierz żądaną opcję

Google Chrome:
. - Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki
. - Wybierz "Ustawienia", a następnie kliknij na "Pokaż ustawienia zaawansowane"
- Kliknij przycisk "Ustawienia treści" pod "Prywatność"
. - W sekcji "Pliki cookie" możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.

Jeśli użytkownik udostępnia swoje urządzenie innym osobom i na urządzeniu używane są różne przeglądarki, nie możemy zagwarantować, że spersonalizowane usługi i reklamy przeznaczone do osobistego użytku użytkownika urządzenia (jeśli spersonalizowane usługi i reklamy są obecne) są przeznaczone do własnego użytku, a nie do użytku innej osoby.

5. PRZEKAZANIE TWOICH INFORMACJI OSOBOWYCH

Informacje, które gromadzimy na Państwa temat mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane w krajach/regionach, w których znajduje się spółka bkn, aby zapewnić Państwu lepszą obsługę we wszystkich naszych lokalizacjach oraz dla celów określonych w niniejszej polityce.

Możemy również przekazać dane osobowe użytkownika dostawcom usług zaangażowanym w utrzymanie naszych stron internetowych, aplikacji lub sieci społecznościowych lub innych narzędzi do przetwarzania informacji o naszych klientach lub potencjalnych klientach.

Niektórzy odbiorcy znajdują się w krajach trzecich lub regionach, w których poziom ochrony danych nie jest taki sam jak w kraju UE, w którym podali Państwo swoje dane.

Gdy przekazujemy Państwa dane, będziemy je chronić, zawierając z odbiorcami umowy o przekazywaniu danych w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej (od czasu do czasu zmieniane lub w razie potrzeby uzupełniane o dodatkowe środki) lub inne mechanizmy przekazywania danych obowiązujące w przyszłości, zapewniając w ten sposób odpowiednią ochronę podczas przekazywania Państwa danych osobowych odbiorcom w tych krajach/regionach (art. 46 GDPR).

Wykaz odpowiednich państw lub regionów trzecich oraz kopie tych gwarancji są dostępne na żądanie.

6. OKRES KONSERWACJI

Państwa dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej Państwa identyfikację przez okres nie dłuższy niż ten, który bkn uzna za konieczny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone lub przetwarzane, lub zgodnie z okresami przechowywania określonymi w obowiązujących przepisach (art. 13 ust. 2 lit. a GDPR). Okres przechowywania zgromadzonych przez nas Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania danych i opiera się na następujących kryteriach:

Dane zebrane do szczególnych celów określonych w art. 2 przechowywane są wyłącznie w następujący sposób:

- Przez trzy (3) lata od ostatniego kontaktu, jeśli jesteś potencjalnym klientem (tzn. nie dokonałeś u nas zakupu, ale jesteś zainteresowany bkn).

- Przez okres trwania Państwa relacji biznesowych z bkn oraz 10 lat po ich zakończeniu, jeśli są Państwo klientami (tzn. zakupili Państwo nasze produkty lub skorzystali z naszych usług).

Twoje dane osobowe zostaną następnie zarchiwizowane w celu ich wykorzystania: W przypadku sporu lub postępowania sądowego, przez okres przedawnienia mający zastosowanie do danego celu; w przypadku wszczęcia postępowania sądowego, dane osobowe mogą być przechowywane do czasu zakończenia takiego postępowania, w tym okresów odwoławczych, po czym zostaną usunięte lub, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zarchiwizowane.

Państwa dane osobowe zostaną wówczas zanonimizowane lub usunięte.

7. TWOJE PRAWA

Możesz zażądać dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat. Jeśli zażądają Państwo takich informacji, przekażemy Państwu wszelkie wymagane prawem informacje na temat celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, kategorii odbiorców, okresów przechowywania danych itp. (art. 15 GDPR).

Możesz również uzyskać kopię danych osobowych, które przechowujemy w naszych rejestrach w zgodnym i ustrukturyzowanym formacie, który pozwoli Ci skorzystać z prawa do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie lub na wykonaniu umowy między Tobą a nami (art. 15, 3°, GDPR).

Ponadto użytkownik może zażądać od nas poprawienia, zmiany lub usunięcia informacji, które są niekompletne, nieaktualne lub niedokładne (art. 16 i 17 GDPR).

Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli (i) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów przetwarzania danych, (ii) wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie danych wyłącznie na podstawie tej zgody, (iii) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, (iv) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, (v) usunięcie danych osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego mającego zastosowanie do bkn. bkn podejmie odpowiednie kroki w celu poinformowania pozostałych spółek grupy bkn o usunięciu danych (art. 17 GDPR).

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania (i) jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych, aby umożliwić bkn najpierw zweryfikowanie dokładności, (ii) jeśli chcesz ograniczyć wykorzystanie swoich danych osobowych zamiast je usunąć, nawet jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, (iii) jeśli chcesz, aby bkn zachował Twoje dane osobowe, ponieważ są one potrzebne do obrony roszczeń prawnych, (iv) jeśli sprzeciwiłeś się przetwarzaniu, ale bkn rozważa, czy istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich praw (art. 18 GDPR).

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (art. 77 i 78 GDPR).

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem [email protected]. Jeśli przetwarzanie Twoich danych opiera się na Twojej zgodzie (np. jeśli wyrażasz zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych), możesz wycofać każdą zgodę, której nam udzieliłeś w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie Twojej zgody do momentu jej wycofania (art. 17, 1, b, GDPR).

Jeśli Twoje informacje są przetwarzane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, możesz sprzeciwić się temu przetwarzaniu, jeśli Twoje interesy i wolność są ważniejsze od naszego uzasadnionego interesu (art. 21 GDPR).

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected], a my skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to możliwe.

8. OCHRONA TWOICH INFORMACJI OSOBOWYCH

Zapewnimy odpowiedni poziom ochrony danych osobowych oraz odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa (w tym szkolenia i rozwój odpowiedniego personelu) w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą lub zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

Ponieważ Internet nie jest całkowicie bezpieczny, nie możemy zagwarantować, że Twoje dane osobowe przechowywane lub wysyłane do nas są całkowicie bezpieczne. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas korzystania z Internetu w celu uzyskania dostępu do naszych stron internetowych, aplikacji lub sieci społecznościowych.

9. DZIECI

Nasze strony internetowe i aplikacje nie są skierowane do dzieci. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci bez zgody ich rodziców lub opiekunów, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to dozwolone przez prawo.

Musisz mieć ukończone szesnaście lat, aby przekazać nam swoje dane osobowe i osiemnaście lat, aby uczestniczyć w transakcjach na naszych stronach internetowych lub aplikacjach. Dokonując transakcji z nami, użytkownik potwierdza, że ma co najmniej osiemnaście lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest prawnie związany takimi transakcjami.

Jeśli zostaniemy powiadomieni (poprzez kontakt w sekcji "Kontakt") lub dowiemy się, że osoba niepełnoletnia przekazała nam dane osobowe za pośrednictwem naszych mediów lub w inny sposób, usuniemy te dane osobowe.

10. STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Możemy zamieszczać odnośniki do stron internetowych lub usług osób trzecich, których nie kontrolujemy i które podlegają ich własnym zasadom ochrony prywatności. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do tych stron internetowych osób trzecich. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności wszystkich odwiedzanych stron internetowych osób trzecich, aby zrozumieć, w jaki sposób traktują one dane osobowe użytkowników.

11) ZMIANY DO NINIEJSZEJ DYREKTYWY

Nasza polityka może się zmieniać od czasu do czasu, aby odzwierciedlić zmiany w naszym przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Zgodnie z wymogami prawa, będziemy informować Państwa o wszelkich istotnych zmianach. Aktualną wersję zamieścimy na stronie internetowej.

12. KONTAKT

Jeśli chcesz, abyśmy zaktualizowali informacje, które posiadamy na Twój temat lub Twoje preferencje, lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki chronimy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected].