Warunki użytkowania/nadruk


Niniejsza strona internetowa (zwana dalej "Stroną") jest publikowana przez firmę Bikinilista. Siedziba firmy Bikinilista S.r.l. znajduje się przy Via Vincenzo Monti n.8. , 20123 Milano, Włochy, numer telefonu +39 02 40708211, adres e-mail [email protected]

Osobą odpowiedzialną za treść strony internetowej jest Alessandro Marinelli.
 

Witryna jest hostowana przez Google Cloud z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin, Irlandia.

Dostęp do strony internetowej oraz dostęp do jej zawartości podlega następującym warunkom użytkowania. Uzyskanie dostępu do witryny oznacza akceptację poniższych warunków użytkowania.

Strona internetowa oraz wszystkie materiały, tekst, kody oprogramowania, grafika, zdjęcia, ilustracje lub inne elementy projektu, formaty, pliki lub inne treści (zwane łącznie "Treścią") opublikowane lub połączone z nią są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi lub innymi prawami własności intelektualnej na rzecz Bikinilista lub licencjodawcy Bikinilista.

Każdy użytkownik strony internetowej ma prawo do wyświetlania całej zawartości strony internetowej dla własnego prywatnego użytku na odpowiednim urządzeniu końcowym. Wykorzystanie (w szczególności całkowita lub częściowa reprodukcja) zawartości strony internetowej do innych celów (w szczególności wykorzystanie na lub w związku z innymi stronami internetowymi lub publikacjami lub wykorzystanie w celach biznesowych) jest niedozwolone.

Produkty Bikinilista® są sprzedawane wyłącznie za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci dla określonych krajów/regionów wskazanych w niniejszym dokumencie - poprzez sekcję e-commerce strony internetowej. Każdy zakup produktów Bikinilista® poza wyżej wymienionymi punktami sprzedaży odbywa się całkowicie na własne ryzyko kupującego, w szczególności w odniesieniu do autentyczności zakupionych produktów.

Bikinilista dołoży wszelkich starań, aby informacje prezentowane na stronie internetowej były poprawne i aktualne, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Bikinilista zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości strony internetowej w dowolnym czasie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. W zakresie dozwolonym przez prawo, Bikinilista nie ponosi odpowiedzialności za niedokładność lub brak informacji lub treści na stronie internetowej w wyniku nieautoryzowanej interwencji osób trzecich oraz niedostępność strony internetowej w wyniku jakichkolwiek działań lub interwencji osób trzecich.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp i dostępność strony internetowej Bikinilista może zostać ograniczona lub przerwana w dowolnym momencie z powodów konserwacyjnych, bezpieczeństwa lub innych przyczyn technicznych.

Bikinilista podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Bikinilista nie ma wpływu na przesyłanie informacji i danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym Internetu). Bikinilista wyraźnie zwraca uwagę użytkownika na możliwe ryzyko związane z taką transmisją danych.

Umieszczanie linków do Witryny jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Bikinilista, która może być nieudzielona lub odwołana w dowolnym momencie. Bikinilista nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek strony zawierającej odnośniki do Witryny.

Bikinilista zwraca uwagę użytkownika na fakt, że niniejsze Warunki Użytkowania mogą zostać zmienione w dowolnym czasie. Po opublikowaniu zmienionych Warunków Użytkowania na Stronie Internetowej, nowe Warunki Użytkowania uważa się za zaakceptowane w momencie uzyskania dostępu do nich przez Użytkownika. W związku z tym każdy użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z Witryny.